Altura de fila

Cambia a altura da liña actual, ou as liñas seleccionadas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Liña - Altura.

Nunha táboa de base de datos aberta abra o menú de contexto da cabeceira dunha liña e escolla Altura da liña


Altura

Introduza a altura da liña que desexa utilizar.

Valor predefinido

Axusta a altura da liña para o tamaño en base ao modelo estándar. Contidos existentes poden ser mostradas en vertical cortada. A altura non aumenta automaticamente cando entra contidos máis grandes.