Entrar no grupo

Abre o grupo seleccionado, para que poida editar os obxectos individuais. Se o grupo seleccionado contén grupo aniñado, pode repetir este comando nos subgrupos. Este comando non permanentemente desagrupar os obxectos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Agrupar - Entrar no grupo (documentos de texto, follas)

Escolla Modificar - Entrar no grupo (documentos de debuxo)

Abra o menú de contexto correspondente e escolla Entrar no grupo

Icona

Entrar no grupo


Icona Suxestión

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.