Desagrupar

. divide o grupo seleccionado en obxectos individuais

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Agrupar - Desagrupar (documentos de texto, follas)

Escolla Modificar - Desagrupar (documentos de debuxo)

Abra o menú de contexto correspondente e escolla Desagrupar

Icona

Desagrupar


Para descompor os grupos aniñados dentro doutro cómpre repetir esta orde en cada subgrupo.