Agrupar

Grupos dos obxectos seleccionados, de xeito que poden ser movidos como un único obxecto .

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Agrupar - Agrupar (documentos de texto, follas)

Escolla Modificar - Agrupar (documentos de debuxo)

Abra o menú de contexto e escolla Agrupar - Agrupar (obxectos de formulario)

Icona

Agrupar


As propiedades dos obxectos individuais mantéñense mesmo despois de agrupar os obxectos. Os grupos pódense aniñar, isto é, pode haber grupos dentro doutros grupos.