To Paragraph

Ancora o elemento ao parágrafo actual.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Ancorar - Ao parágrafo


A icona de áncora móstrase na marxe esquerda da páxina, no inicio do parágrafo.