To Page

Ancora o elemento á páxina actual.

O elemento ancorado permanece na páxina mesmo cando se insire ou exclúe texto.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Ancorar - Na páxina


A icona da áncora móstrase no canto esquerdo superior da páxina.