Send Backward

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Enviar cara a atrás (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Escolla Modificar - Dispor - Enviar cara a atrás (LibreOffice Draw)

+minus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Abra o menú de contexto e escolla Dispor - Enviar cara a atrás (LibreOffice Impress)

Icona

Enviar cara a atrás