Bring to Front

. Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor - Traer para adiante (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Escolla Modificar - Dispor - Traer para adiante (LibreOffice Draw)

Shift++plus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Abra o menú de contexto e escolla Dispor - Traer para adiante (LibreOffice Impress)

Icona

Traer para adiante