Arrange

Changes the stacking order of the selected object(s).

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Dispor (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Abra o menú de contexto e escolla Dispor (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Escolla Modificar - Dispor (LibreOffice Draw)

Icona

Dispor


Capa para texto e imaxes

Cada obxecto que se coloque no documento irase amontoando sobre o obxecto anterior. Utilice as orde de disposición para modificar a orde de amontoamento de obxectos no documento. Non se pode alterar a orde de amontoamento de texto.

Bring to Front

. Move o obxecto seleccionado ao comezo da orde de empilhado, de xeito que é diante de outros obxectos

Bring Forward

Move o obxecto seleccionado un nivel arriba, de xeito que é máis preto para o inicio da orde de empilhado.

Send Backward

Move o obxecto seleccionado un nivel abaixo, de xeito que é máis preto da parte inferior da orde de empilhado.

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

En primeiro plano

. Move o obxecto seleccionado diante do texto

No fondo

. Move o obxecto seleccionado cara atrás do texto