Posición e tamaño

Redimensiona, move, xira ou inclina o obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Posición e tamaño - separador Rotación


Posición e tamaño

Redimensiona ou move o obxecto seleccionado.

Rotación

Xira o obxecto seleccionado.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.