Texto

Configura o deseño e as propiedades de ancoraxe de texto dun debuxo ou obxecto de texto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - - Text tab


O texto colócase en relación aos bordos do obxecto de debuxo ou texto.

Texto

Axustar ancho ao texto

Expande a largura do obxecto segundo o ancho do texto, se o obxecto é menor que o texto.

Axustar altura ao texto

Expande a altura do obxecto á altura do texto, se o obxecto é menor que o texto.

Axustar ao marco

Redimensiona o texto para caber toda a área do obxecto de debuxo ou de texto.

Axustar ao contorno

Adapta o fluxo de texto de xeito que combine os contornos do obxecto de debuxo seleccionado.

Axuste do texto á forma

Quebra o texto que engade despois de facer clic dúas veces unha forma personalizada para caber dentro da forma.

Redimensionar a forma para encaixar o texto

Redimensiona unha forma personalizada para axustar o texto que escribir despois de facer clic dúas veces a forma.

Espazamento entre bordos

Especifique o espazo que quere deixar entre os bordos do obxecto de debuxo ou de texto e os bordos do texto.

Esquerda

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo esquerda do obxecto de debuxo ou texto ea bordo esquerda do texto.

Dereita

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo dereita do obxecto de debuxo ou texto ea bordo dereita do texto.

Superior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo superior do obxecto de debuxo ou texto ea bordo superior do texto.

Inferior

Insire a cantidade de espazo a deixar entre o bordo inferior do obxecto de debuxo ou texto ea bordo inferior do texto.

Áncora de texto

Defina o tipo e a posición da áncora.

Esquema gráfico

Prema onde quere colocar a áncora para o texto.

Largura completa

Introduza a ruta ao cartafol que contén os ficheiros de texto.