Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Área, separador Transparencia (documentos de debuxo)

Escolla Formato - Área, separador Transparencia (documentos de presentación)

Escolla Formato - Paredes da gráfica, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Área da gráfica, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Base da gráfica, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Título - Todos os títulos, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Título - Título principal, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla a lapela Formato - Título - Subtítulo - Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Título - Título (Eixo X), separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Título - Título (Eixo Y), separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Título - Título (Eixo Z), separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Propiedades do obxecto - Punto de datos, separador Transparencia (documentos de gráfica)

Escolla Formato - Propiedades do obxecto - Serie de datos - Transpariencia (documentos de gráfica)


Modo de transparencia

Especifique o tipo de transparencia que desexa aplicar.

Sen transparencia

Desactiva a transparencia da cor. Esta é a configuración estándar.

Transparencia

Activa a transparencia da cor. Seleccione esta opción e, a continuación, escriba un número na caixa, onde 0% é totalmente opaco e 100% é totalmente transparente.

Botón xiratorio de transparencia

Axusta a transparencia da cor de enchido actual. Introduza un número entre 0% (opaco) e 100% (transparente).

Gradación

Aplica-se un gradiente de transparencia á cor de recheo actual. Seleccione esta opción e, a continuación, estableza as propiedades do gradiente.

Tipo

Seleccione o tipo de gradiente de transparencia que desexa aplicar.

Centrar X

Introduza o desprazamento ao gradiente horizontal.

Centrar Y

Introduza o desprazamento vertical para o gradiente.

Ángulo

Introduza un ángulo de rotación ao gradiente.

Bordo

Introduza o valor polo cal desexa axustar a área transparente do gradiente. O valor por defecto é de 0%.

Valor inicial

Insire un valor de transparencia para o punto de inicio do gradiente, onde 0% é totalmente opaco e 100% é totalmente transparente.

Valor final

Insire un valor de transparencia ao punto final do gradiente, onde 0% é totalmente opaco e 100% é totalmente transparente.

Previsualización

Utilice a previsualización para ver as modificacións antes de aplicar o efecto de transparencia á cor do enchemento do obxecto seleccionado.