Área

Seleccione un mapa de bits que quere empregar como un estándar de recheo, ou crear o seu propio patrón de píxeles. Tamén pode importar mapas de bits e gardar ou cargar listas de mapa de bits.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Area - Bitmaps tab


Editor de patróns

Utilice este editor para crear un patrón de mapa de bits de 8x8 píxeles simple e de dúas cores.

Grade

Para activar este editor, seleccione a Blank bitmap na lista de mapas de bits.

Importar

Localice o mapa de bits que quere importar e, a continuación, prema en Abrir . O mapa de bits engádese ao final da lista de mapas de bits dispoñibles.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados despois da confirmación.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.