Gradacións

Definir as propiedades dun gradiente, ou gardar e listas de gradiente de carga.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Area - Gradients tab


Tipo

Seleccione o gradiente que quere aplicar.

Centrar X

Introduza o desprazamento ao gradiente, onde 0% corresponde á posición actual horizontal de cor do punto final do gradiente horizontal. A cor do punto final é a cor que está seleccionada no Para caixa.

Centrar Y

Introduza o desprazamento vertical para o gradiente, onde 0% corresponde á localización vertical actual da cor do punto final do gradiente. A cor do punto final é a cor que está seleccionada no Para caixa.

Ángulo

Introduza un ángulo de rotación ao gradiente seleccionado.

Bordo

Introduza o valor polo cal desexa axustar a área da cor do punto final da gradación. A cor do punto final é a cor que está seleccionada na caixa Ata.

Desde

Seleccione unha cor para o punto de inicio do gradiente.

Introduza a intensidade para a cor na caixa De , onde 0% corresponde a negro, e 100% á cor seleccionada.

A

Seleccione unha cor para o punto final do gradiente.

Introduza a intensidade para a cor na caixa Para , onde 0% corresponde a negro, e 100% á cor seleccionada.

Engadir

Engade un gradiente personalizado á lista actual. Especifique as propiedades do seu gradiente e prema neste botón

Modificar

Aplica as propiedades do gradiente actuais ao gradiente seleccionado. Se quere, pode gardar o gradiente cun nome diferente.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados despois da confirmación.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.