Texto

Aliña o parágrafo seleccionado á marxe dereita.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Aliñamento - Dereita (funcións de debuxo)

Abra o menú de contexto correspondente e escolla Aliñamento - Dereita

Icona

Aliñar á dereita