Texto

Configure as opcións de aliñamento da selección actual.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Aliñamento (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Escolla Modificar - Aliñamento (obxectos seleccionados) (LibreOffice Draw)

Abra o menú de contexto e escolla Aliñamento (obxectos seleccionados) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)


Texto

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

Texto

Aliña o parágrafo seleccionado á marxe dereita.

Texto

Centros de parágrafo (s) seleccionado na páxina .

Texto

aliñar o parágrafo seleccionado (s) para a as marxes da páxina esquerda e dereita. Se quere, tamén pode especificar as opcións de aliñamento para a última liña dun parágrafo escollendo Formato - Parágrafo -. Aliñación