Texto

Aliñar verticalmente os bordos inferiores dos obxectos seleccionados. Se só un obxecto é seleccionado no Draw ou Impress, o bordo inferior do obxecto está vencellada coa marxe inferior da páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Aliñamento - Inferior (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Escolla Modificar - Aliñamento - Inferior (obxectos seleccionados) (LibreOffice Draw)

Na barra de ferramentas Aliñar (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw), prema en

Icona

Inferior


Os obxectos son aliñados para o bordo inferior do obxecto máis inferior na selección. <Embedvar href ="text/shared/01/05070100.xhp# mehrfachselektion" />