Liña

Cambia o caso de caracteres na selección. Se o cursor está nunha palabra e ningún texto é seleccionado, entón a palabra é a selección.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case


Maiúsculas na frase

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

Minúsculas

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

MAIÚSCULAS

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

Capitalizar Cada Palabra

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

iNTERCAMBIAR aS mAIÚSCULAS

Toggles case of all selected Western characters.

Soporte para idiomas asiáticos

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Largura media

Cambia os caracteres asiáticos seleccionados para caracteres de media ancho .

Largura completa

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Cambia os caracteres asiáticos seleccionados para caracteres hiragana .

Katakana

Cambia os caracteres asiáticos seleccionados para caracteres Katakana .