Fórmula

Define o aliñamento do parágrafo en relación ás marxes da páxina.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Parágrafo - Aliñamento

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Alignment tab


Aliñamento

Defina as opcións de aliñamento do parágrafo.

Esquerda

aliñar o parágrafo á marxe esquerda da páxina. Se o soporte para idiomas asiáticos está activado, esta opción é chamada Esquerda/Top.

Icona na barra Formatado:

Icona

Aliñar á esquerda

Dereita

aliñar o parágrafo á marxe dereita da páxina. Se o soporte para idiomas asiáticos está activado, esta opción é chamada Dereita/Inferior.

Icona na barra Formatado:

Icona

Aliñar á dereita

Centrado

Centers the contents of the paragraph on the page.

Icona na barra Formatado:

Icona

Xustificar

aliñar o parágrafo á esquerda e á marxe dereita da páxina.

Icona na barra Formatado:

Icona

Xustificado

Propiedades

Dirección do texto

Especifique a dirección do texto dun parágrafo que usa o esquema de texto complexo (CTL). Esta función só está dispoñible se o soporte de esquema de texto complexo está activado.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.