Números / Formato

. Especifique as opcións de formato para a célula seleccionada (s)

Para acceder a esta orde...

Nunha táboa de base de datos aberta abra o menú de contexto da cabeceira dunha columna e escolla Formato da columna, separador Formato

Escolla a lapela Formato - Eixe - Eixe Y - Números (documentos de gráfica)

Tamén como caixa de diálogo Formato numérico para táboas e campos en documentos de texto: Escolla Formato - Formato numérico ou Inserir - Campos - Outros, separador Variábeiiiiis e seleccione "Formatos adicionais" na lista Formato.


Categoría

Seleccione unha categoría na lista e, a continuación, seleccione un estilo de formatado na Formato caixa.

Formato

Escolla como quere que o contido da cela seleccionada (s) a ser amosado. O código para a opción seleccionada aparece no Formato Código caixa.

Caixas de lista da categoría Moeda

Seleccione unha moeda, e despois a carón da parte superior da Formato lista para ver as opcións de formato para a moeda.

Icona Nota

The format code for currencies uses the form [$xxx-nnn], where xxx is the currency symbol, and nnn the country code. Special banking symbols, such as EUR (for Euro), do not require the country code. The currency format is not dependent on the language that you select in the Language box.


Idioma

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

A configuración de idioma permite preservar os formatos numéricos e monetarios mesmo cando se abre o documento nun sistema operativo que use unha configuración predefinida de idioma diferente.

Formato de orixe

Usa o mesmo formato de número como as células que conteñen os datos para a gráfica.

Opcións

Especifique as opcións para o formato seleccionado.

Número de decimais

Introduza o número de lugares decimais que desexe mostrar.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Ceros á esquerda

Introduza o número máximo de ceros para amosar diante da casa decimal.

Números negativos en vermello

Cambia a cor da letra dos números negativos a vermello.

Usar separador de millares

Insire un separador entre miles. O tipo de separador que se usa depende das súas opcións de idioma.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Código de formato

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Engadir

Engade o código de formato de número que entrou na categoría definida polo usuario.

Eliminar

Exclúe o formato numérico seleccionado. Os cambios entrarán en vigor despois de reiniciar LibreOffice.

Editar comentario

Engade un comentario ao formato de número seleccionado.

Liña de comentario

Introduza un comentario para o formato numérico seleccionado e prema fóra desta caixa.

Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.