Specify the formatting and the font that you want to apply.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formato - Carácter - Tipo de letra

Choose View - Styles - open context menu of an entry and choose Modify/New - Font tab

Nunha táboa de base de datos abra o menú de contexto da cabeceira dunha liña e escolla Formato de táboa, separador Tipo de letra

Escolla Formato - Título, separador Carácter (Gráficas)

Escolla Formato - Lenda, separador Carácter (Gráficas)

Escolla Formato - Eixo, separador Carácter (Gráficas)


As modificacións aplícanse á selección actual, á palabra que contén o cursor ou ao novo texto introducido.

Pode cambiar o formatado aos seguintes tipos de letra, con algunhas restricións dependendo da configuración de idioma:

Icona Nota

To enable support for complex text layout and Asian character sets, choose - Language Settings - Languages, and then select the Enabled box in the corresponding area.


Font dialog

Tipo de letra

Introduza o nome dunha fonte instalada que quere utilizar ou seleccione unha fonte da lista.

You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Preview in fonts lists field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Icona na barra Formatado:

Icona

Nome de tipo de letra

Tipografía

Seleccione o formato que desexa aplicar.

Icona na barra Formatado:

Icona

Negra

Icona

Cursiva

Tamaño

Introduza ou seleccione o tamaño da fonte que quere aplicar. Para fontes escalabades, tamén se pode inserir valores decimais.

Ao crear un estilo baseado noutro, pódense inserir valores porcentuais ou de puntos (por exemplo, -2pt ou +5pt).

Icona na barra Formatado:

Idioma

Define o idioma que o verificador ortográfico emprega para o texto seleccionado ou o texto que escribe. Módulos de idiomas dispoñibles teñen unha marca de verificación diante deles.

Se a lista linguaxe consiste nunha caixa de combinación editable, pode introducir un BCP 47 linguaxe etiqueta válida se o idioma que quere asignar non está dispoñible a partir da lista de seleccionabades.

For language tag details please see the For users section on the langtag.net web site.

Icona Aviso

Para que funcione a verificación ortográfica do idioma seleccionado, o módulo dese idioma ten que estar instalado. As entradas dos idiomas están marcadas se teñen activada a verificación ortográfica.


Previsualizar campo

Mostra unha previsualización da selección actual.