Seleccionar fonte

Selecciona o escáner que quere empregar .

Para acceder a esta orde...

Choose Insert - Media - Scan - Select Source