Liña

Lista os comandos que están dispoñibles para controlar cambios no seu arquivo.

Para acceder a esta orde...

Choose Edit - Track Changes


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Liña

. Impide que un usuario desactive os cambios de rexistro presentan, ou de aceptar ou rexeitar cambios a non ser que o usuario escribe un contrasinal

Mostrar

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.