Versións

Garda e organiza no mesmo ficheiro varias versións do documento actual. Tamén pode abrir, eliminar e comparar versións anteriores.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Versións


Icona Aviso

Se gardar unha copia dun ficheiro que contén información sobre a versión (escollendo Ficheiro - Gardar como) , a información de versión non é salvo co arquivo.


Novas versións

Configura as opcións para gardar unha nova versión do documento.

Gardar nova versión

Salva o estado actual do documento como unha nova versión. Se quere, tamén pode introducir comentarios no diálogo Inserir comentario da versión antes de gardar a nova versión.

Inserir comentario da versión

Introduza un comentario aquí cando estea salvando unha nova versión. Se premeu en Mostrar para abrir esta caixa de diálogo, non pode editar o comentario.

Gardar sempre unha versión ao pechar

Se ten feito cambios no documento, LibreOffice garda automaticamente unha nova versión cando pechar o documento.

Se gardar o documento manualmente, non cambie o documento despois de gardar, a continuación, pechar, ningunha nova versión vai ser creada.

Versións existentes

Lista as versións existentes do documento actual, a data ea hora en que foron creados, o autor e os comentarios asociados.

Pechar

Pecha a caixa de diálogo e garda todas as modificacións.

Abrir

Abre a versión seleccionada nunha xanela que só permite lectura.

Mostrar

Amosa todo o comentario da versión seleccionada.

Eliminar

Exclúe a versión seleccionada.

Comparar

Compare the changes that were made in each version. If you want, you can Manage Changes.