Gardar todo

Garda todos os documentos de LibreOffice modificados.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Gardar como


Se está gardando un novo ficheiro ou unha copia de só lectura, mostrarase a caixa de diálogo Gardar como.