Open Template

Abre un diálogo no que se pode seleccionar un modelo para editar.

Para acceder a esta orde...

Select File - Templates - Open Template