Asignación de axenda de enderezos

. Edita as atribucións de campo e a fonte de datos para o seu libro de enderezos

Para acceder a esta orde...

Escolla Ferramentas - Fonte da axenda de enderezos


Fonte da axenda de enderezos

Defina a fonte e a táboa de datos da axenda de enderezos.

Fonte de datos

Seleccione a fonte de datos da súa axenda.

Táboa

Seleccione a táboa de datos da súa axenda.

Configurar

Engadir unha nova fonte de datos para o Address Book Fonte lista.

Atribución de campo

Defina as atribucións de campo da súa axenda de enderezos.

(Nome do campo)

Seleccione o campo da táboa de datos que corresponde á entrada da axenda de enderezos.