Modelos

Permite organizar e editar os modelos, así como gardar o ficheiro actual como modelo.

Para acceder a esta orde...

Select File - Templates


Save as Template

Saves the current document as a template.

Open Template

Abre un diálogo no que se pode seleccionar un modelo para editar.

Manage Templates

The Template Manager dialog makes it easy to manage templates and allows to start new documents using templates.