Liña

Pecha o documento actual sen saír do programa .

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Pechar


O Pechar comando pecha todas as xanelas abertas para o documento actual.

If you have made changes to the current document, you are prompted if you want to save your changes.

Ao pechar a última xanela de documento aberta, aparecerá a Centro de Inicio.

Pecha o documento

Exit LibreOffice