Medio

Seleccione o tamaño da súa tarxeta de visita dun número de formatos de tamaño predefinidos ou un formato de tamaño que indique na lapela Formato.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapelaFicheiro - Novo - Tarxetas de visita - Medio


Formato

Seleccione un formato de tamaño para a súa tarxeta de visita.

Continuo

Prints business cards on continuous paper.

Folla

Prints business cards on individual sheets.

Marca

Select the brand of paper that you want to use. Each brand has its own size formats.

Tipo

Select the size format that you want to use. The available formats depend on what you selected in the Brand list. If you want to use a custom size format, select [User], and then click the Format tab to define the format.

Información

The paper type and the dimensions of the business card are displayed at the bottom of the Format area.