Tarxetas de visita

Deseñe e cree as súas propias tarxetas de visita. Pode escoller de entre un número de formatos de tamaño predefinidos ou crear os seus propios.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Novo - Tarxetas de visita


Medio

Seleccione o tamaño da súa tarxeta de visita dun número de formatos de tamaño predefinidos ou un formato de tamaño que indique na lapela Formato.

Liña

Permite definir o aspecto dos seus tarxetas de visita.

Área

Contains personal contact information for business cards. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Liña

Contains contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Work' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Formato

Definir as opcións de formato de papel.

Opcións

Define opcións adicionais para as súas etiquetas ou tarxetas de visita, incluíndo as opcións de sincronización de texto e impresora.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.