Opcións

Define opcións adicionais para as súas etiquetas ou tarxetas de visita, incluíndo as opcións de sincronización de texto e impresora.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Ficheiro - Novo - Etiquetas - Opcións

Escolla a lapela Ficheiro - Novo - Tarxetas de visita - Opcións


Páxina completa

Creates a full page of labels or business cards.

Etiqueta única

Prints a single label or business card on a page.

Columna

Introduza o número de etiquetas ou de tarxetas de visita que desexa ter nunha fila da páxina.

Fila

Introduza o número de etiquetas ou de tarxetas de visita que desexa ter na páxina.

Sincronizar contido

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Sincronizar etiquetas

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Copia o contido da etiqueta ou tarxeta de visita superior esquerda no resto das etiquetas ou tarxetas de visita da páxina.

Impresora

Mostra o nome da impresora actualmente seleccionada.

Configurar

Abre o diálogo Configuración de impresora.