Importación de texto

Configura as opcións de importación de datos delimitados.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Abrir - escolla en «Tipo de ficheiro»: «Texto CSV»

Escolla Datos - Texto a columnas (Calc)


Importar

Conxunto de caracteres

Especifica o conxunto de caracteres utilizado no ficheiro importado.

Idioma

Determines how the number strings are imported.

If Language is set to Default (for CSV import) or Automatic (for HTML import), Calc will use the globally set language. If Language is set to a specific language, that language will be used when importing numbers.

When importing an HTML document, the Language selection can conflict with the global HTML option Use 'English (USA)' locale for numbers. The global HTML option is effective only when the Automatic language option is selected. If you select a specific language in the HTML Import Options dialog, the global HTML option is ignored.

Desde a liña

Especifica a liña onde desexa iniciar a importación. As liñas son visíbeis na xanela de visualización, na parte inferior da caixa de diálogo.

Opcións de separación

Especifica se os datos utilizan separadores ou larguras fixas como delimitadores.

Largura fixa

Separa en columnas os datos de largura fixa (igual número de caracteres). Para configurar a largura, prema na regra da xanela de visualización.

Separado por

Seleccione o separador utilizado nos datos.

Tabulación

Separa en columnas os datos delimitados por tabuladores.

Punto e coma

Separa en columnas os datos delimitados por punto e coma.

Coma

Separa en columnas os datos delimitados por comas.

Espazo

Separa en columnas os datos delimitados por espazos.

Outros

Separates data into columns using the custom separator that you specify. Note: The custom separator must also be contained in your data.

Combinar delimitadores

Combina delimitadores consecutivos e elimina campos de datos en branco.

Trim spaces

Removes starting and trailing spaces from data fields.

String delimiter

Select a character to delimit text data. You can can also enter a character in the text box.

Outras opcións

Seleccione unha das opcións.

Format quoted field as text

When this option is enabled, fields or cells whose values are quoted in their entirety (the first and last characters of the value equal the text delimiter) are imported as text.

Decimal.

When this option is enabled, Calc will automatically detect all number formats, including special number formats such as dates, time, and scientific notation.

The selected language influences how such special numbers are detected, since different languages and regions many have different conventions for such special numbers.

When this option is disabled, Calc will detect and convert only decimal numbers. The rest, including numbers formatted in scientific notation, will be imported as text. A decimal number string can have digits 0-9, thousands separators, and a decimal separator. Thousands separators and decimal separators may vary with the selected language and region.

Skip empty cells

When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Campos

Mostra como ficarán os datos se se separan en columnas.

Tipo de columna

Escolla unha columna na xanela de visualización e seleccione o tipo de datos a que desexa aplicar os datos importados. Pode seleccionar unha das seguintes opcións:

Tipo

Función

Estándar

LibreOffice determina o tipo.

Texto

Os datos importados trátanse como texto.

Data (DMA)

Aplica o formato de data DíaMesAno aos datos importados dunha columna.

Data (MDA)

Aplica o formato de data MesDíaAno aos datos importados dunha columna.

Data (AMD)

Aplica o formato de data AnoMesDía aos datos importados dunha columna.

Inglés americano

Os números formatados en Inglés americano son búscanse e inclúense con independencia do idioma do sistema. Non se aplica un formato de número. Se non hai entradas en Inglés americano, aplícase o formato Estándar.

Ocultar

Os datos da columna non se importan.


Se selecciona un dos formatos de data DMA, MDA ou AMD e introduce números sen delimitadores de data, os números serán interpretados da seguinte maneira:

Número de caracteres

Formato de data

6

Empréganse dous caracteres para determinar o día, dous para o mes e outros dous para o ano na orden seleccionada.

8

Empréganse catro caracteres para determinar o ano, dous para o mes e outros dous para o día na orden seleccionada.

5 ou 7

Como con 6 ou 8 caracteres, coa diferenza de que a primeira parte da secuencia ten un carácter menos: elimínase o cero á esquerda no caso do mes e do día.


Icona Suxestión

Para incluír o cero á esquerda nos datos importados, por exemplo, en números de teléfono, aplique á columna o formato "Texto".


Previsualización

Shows how the imported text will look after it is separated into columns. To apply a format to a column when it is imported, click a column and select a Column type. When you select a Column type, the column heading displays the applied format.

Se desexa utilizar unha largura fixa para separar os datos importados en columnas, prema na regra para delimitala.

Navegación sen rato

Para obter máis información, consulte Información sobre filtros de importación e exportación.