Información sobre filtros de importación e exportación

Alén dos seus propios formatos XML, o LibreOffice permite abrir e gardar moitos formatos XML externos.

Nalgúns casos, talvez precise de introducir manualmente o tipo de ficheiro na caixa de diálogo Abrir. Por exemplo, se quere abrir a táboa dunha base de datos en formato de texto como táboa de base de datos, terá que especificar o tipo de ficheiro "Texto CSV" despois de seleccionalo.

Macros de Basic en documentos de MS Office

In - Load/Save - VBA Properties you can specify the settings for the VBA macro codes in MS Office documents. VBA macros are unable to run in LibreOffice; they must first be converted and adapted. Often you only want to use LibreOffice to change the visible content of a Word, Excel or PowerPoint file and then save the file again in Microsoft Office format without changing the macros they contain. You can set the behavior of LibreOffice as desired: Either the VBA macros are saved in commented form as a subroutine of LibreOffice and when the document is saved in MS Office format are written back correctly again, or you can select the Microsoft Office macros to be removed when loading. The last option is an effective protection against viruses within the Microsoft Office documents.

Notas sobre formatos externos e tipos de ficheiros

Mesmo non estando instalados, algúns filtros poden ser seleccionados nas caixas de diálogo Abrir e Gardar. Se selecciona un deses filtros, mostrarase unha mensaxe dicindo que aínda o pode instalar se o necesita.

Icona Suxestión

O filtro Texto codificado axúdao a abrir e gardar documentos de texto con outra codificación de tipo de letra. Este filtro abre unha caixa de diálogo que fai posíbel a selección do conxunto de caracteres, de tipos de letra predefinidos, idioma e quebra de parágrafos.


Importación e exportación en formato HTML

LibreOffice Writer permite inserir notas ao pé de páxina e ao final dun documento HTML. As notas expórtaas como etiquetas meta e os caracteres que as compoñen como hiperligazóns.

Os comentarios empréganse para incluír caracteres descoñecidos nun documento en HTML. Toda nota que comece por «HTML:...» e remate por ">" é tratada como código HTML mais expórtase sen esas designacións. Pódense incluír diversas etiquetas arredor do texto a continuación de "HTML:..." Os caracteres acentuados convértense ao conxunto de caracteres ANSI. Os comentarios créanse durante a importación (por exemplo, para meta-etiquetas que non teñen sitio nas propiedades do ficheiro ou para etiquetas descoñecidas).

A importación HTML de LibreOffice Writer le ficheiros con codificacións de caracteres UTF-8 ou UCS2. Por tanto, é posíbel exhibir calquera carácter do conxunto de caracteres ANSI ou do sistema.

When exporting to HTML, the character set selected in - Load/Save - HTML Compatibility is used. Characters not present there are written in a substitute form, which is displayed correctly in modern web browsers. When exporting such characters, you will receive an appropriate warning.

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, you select Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, or LibreOffice Writer as the export option, upon export all important font attributes are exported as direct attributes (for example, text color, font size, bold, italic, and so on) in CSS1 styles. (CSS stands for Cascading Style Sheets.) Importing is also carried out according to this standard.

The "font" property corresponds to Mozilla Firefox; that is, before the font size you can specify optional values for "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) and "font-weight" (normal, bold).

Se estabelece MS internet Explorer ou LibreOffice Writer como opción de exportación, o tamaño do campo de control e as súas marxes internas expórtanse como estilos (formatos de impresión). As propiedades de tamaño da CSS1 baséanse en valores de "largura" e "altura". A propiedade "Marxe" utilízase para definir marxes iguais en todos os lados da páxina. Para estabelecer marxes diferentes utilízanse as propiedades "Marxe-esquerda", "Marxe-Dereita", "Marxe-Superior" e "Marxe-Inferior".

The distances of graphics and Plug-Ins to the content can be set individually for export to LibreOffice Writer and MS Internet Explorer. If the top/bottom or right/left margin is set differently, the distances are exported in a "STYLE" option for the corresponding tag as CSS1 size properties "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" and "Margin-Right".

Text frames are supported with the use of CSS1 extensions for absolute positioned objects. This applies only to the export options Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, and LibreOffice Writer. Text frames can be aligned as graphics, and Floating Frames, but character-linked frames are not possible.

Os marcos de texto expórtanse como etiquetas "<SPAN>" ou "<DIV>" cando non conteñen columnas. No caso contrario, expórtanse como "<MULTICOL>".

The measurement unit set in LibreOffice is used for HTML export of CSS1 properties. The unit can be set separately for text and HTML documents under - LibreOffice Writer - General or - LibreOffice Writer/Web - View. The number of exported decimal places depends on the unit.

Unidade de medida

Nome da unidade de medida na CSS1

Número máximo de decimais

Milímetro

mm

2

Centímetro

cm

2

Polgada

pol

2

Pica

pi

2

Punto

pt

1


The LibreOffice Web page filter supports certain capabilities of CSS2. However, to use it, print layout export must be activated in - Load/Save - HTML Compatibility. Then, in HTML documents, besides the HTML Page Style, you can also use the styles "First page", "Left page" and "Right page". These styles should enable you to set different page sizes and margins for the first page and for right and left pages when printing.

Importación e exportación de numeración

If, in - Load/Save - HTML Compatibility, the export option "LibreOffice Writer" or "Internet Explorer" is selected, the indents of numberings are exported as "margin-left" CSS1 property in the STYLE attribute of the <OL> and <UL> tags. The property indicates the difference relative to the indent of the next higher level.

As sangrías de parágrafo á esquerda na numeración indícanse como propiedade "Marxe-Esquerda" da CSS1. As sangrías de primeira liña ignóranse e non se exportan.

Importación e exportación de ficheiros de folla de cálculo

LibreOffice importa e exporta referencias a seccións excluídas como, por exemplo, unha columna a que se facía referencia. Durante o proceso de exportación pódese ver a fórmula global e a referencia excluída contén unha indicación (#REF!) sobre a referencia. Durante a importación créase unha #REF! en correspondencia coa referencia.

Importación e exportación de ficheiros gráficos

Como nos documentos HTML, para abrir un ficheiro gráfico de LibreOffice pódese escoller utilizar un filtro co elemento LibreOffice Impress no nome ou sen el. Sen o elemento, o ficheiro ábrese como documento de LibreOffice Draw. Con el, o ficheiro, gardado nunha versión antiga do programa, ábrese en LibreOffice Impress.

Cando se importa un ficheiro EPS, móstrase no documento unha previsualización da imaxe. Se a previsualización non está dispoñíbel, móstrase un marcador proporcional ao tamaño da imaxe. En Unix e Microsoft Windows pódese imprimir o ficheiro importado empregando unha impresora PostScript. Durante a exportación de imaxes EPS, créase unha previsualización no formato TIFF ou EPSI. Cando se exporta unha imaxe EPS xunto con outras imaxes no formato EPS, ese ficheiro incorpórase sen alteracións ao novo ficheiro.

Permítense TIFFs de varias páxinas cando se importan ou exportan imaxes en formato TIFF. As imaxes recupéranse como conxunto de imaxes individuais nun único ficheiro como, por exemplo, cada páxina dun fax.

A algunhas opcións de LibreOffice Draw e LibreOffice Impress pódese acceder a través de Ficheiro - Exportar.

PostScript

Para exportar un documento ou imaxe no formato PostScript:

  1. Se aínda non o fixo, instale un controlador de impresora PostScript como, por exemplo, o Apple LaserWriter.

  2. Imprima o documento coa orde de menú Ficheiro - Imprimir.

  3. Seleccione a impresora PostScript na caixa de diálogo e marque a caixa de verificación Imprimir no ficheiro. Crearase un ficheiro PostScript.