Smooth Line Properties

Nas gráficas que mostran liñas (tipo liña ou tipo XY) pode escoller mostrar curvas en vez de liñas rectas. Dispón de opcións que controlan as propiedades desas curvas.

Para acceder a esta orde...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type dropdown, then click the Properties button.


Prema en MAIÚS+F1 e apunte a un control para coñecer máis sobre el.

Modificar as propiedades da liña

  1. Seleccionar Spline cúbico ou Spline B

    These are mathematical models that influence the display of the curves. The curves are created by joining together segments of polynomials.

  2. Definir a resolución opcionalmente. Canto máis alto sexa un valor máis suave será a liña.

  3. For B-spline lines optionally set the degree of the polynomials.