Paredes da gráfica

Abre a caixa de diálogo Paredes da gráfica, onde pode modificar as propiedades o fondo da gráfica. Trátase do fondo "vertical" situado detrás da área de datos da gráfica.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Chart Wall - Chart dialog (Charts)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Área

Define as opcións de enchido para o obxecto de debuxo seleccionado.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.