Grade

Abre a caixa de diálogo Grade para a definición das propiedades de grade.

Para acceder a esta orde...

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.