Positioning

Controls the positioning of the axis.

Para acceder a esta orde...

Escolla a lapela Formatar - Eixes - Eixe X (Gráficas)


Liña do eixe

Select where to cross the other axis: at start, at end, at a specified value, or at a category.

Etiquetas

Place labels

Select where to place the labels: near axis, near axis (other side), outside start, or outside end.

Marcas de intervalo

Principal:

Especifica se as marcas deben estar na parte interna ou externa do eixe. É posíbel combinar as dúas e, nese caso, poderá ver as marcas en ambos os lados.

Interno

Specifies that marks are placed on the inner side of the axis.

Externo

Especifica que as marcas deben colocarse na parte exterior do eixe.

Secundario:

Esta área utilízase para definir os trazos de marcación entre as marcas do eixe. É posíbel activar ambos os campos, e nese caso aparecerá unha liña de marcación desde a parte exterior cara a interior.

Interno

Especifica que as marcas de intervalo secundario deben colocarse na parte interior do eixe.

Externo

Especifica que as marcas de intervalo secundario deben colocarse na parte exterior do eixe.

Place marks

Select where to place the marks: at labels, at axis, or at axis and labels.