Eixo Y

Opens the Y Axis dialog, to change properties of the Y axis.

Para acceder a esta orde...

D'oh! You found a bug (text/schart/00/00000004.xhp#frtyas not found).


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Carácter

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Escala

Modifica a escala da imaxe seleccionada.

Positioning

Controls the positioning of the axis.

Números

. Especifique as opcións de formato para a célula seleccionada (s)

Aliñamento

Modifica o aliñamento dos eixes ou das etiquetas dos títulos.