Series de datos

Use this to change the properties of a selected data series. This dialog appears when one data series is selected when you choose Format - Format Selection. Some of the menu entries are only available for 2D or 3D charts.

Icona Nota

Os cambios realizados afectan a toda a serie de datos. Se modifica a cor, por exemplo, todos os elementos pertencentes a esa serie de datos tamén mudan de cor.


Para acceder a esta orde...

Escolla a caixa de diálogo Formatar - Formatar a seleccións - Series de datos (Gráficas)


Liña

Definir as opcións de formato para a liña seleccionada ou a liña que quere debuxar. Tamén pode engadir puntas de frecha a unha liña, ou cambiar símbolos da carta.

Área

Define as opcións de enchido para o obxecto de debuxo seleccionado.

Transparencia

Definir as opcións de transparencia para o recheo que aplicar ao obxecto seleccionado.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Etiquetas de datos

Abre o diálogo Etiquetas de datos, que permite estabelecer as etiquetas de datos.

Y Error Bars

Use the X or Y Error Bars dialog to display error bars for 2D charts.

Opcións

Use this dialog to define some options that are available for specific chart types. The contents of the Options dialog vary with the chart type.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.