Etiquetas de datos

Abre o diálogo Etiquetas de datos, que permite estabelecer as etiquetas de datos.

Se hai un elemento seleccionado dunha serie de datos, esta orde actúa exclusivamente sobre esa serie de datos. Se non hai ningún elemento seleccionado, esta orde actúa sobre todas as series de datos.

Para acceder a esta orde...

Escolla Inserir - Etiquetas de datos (Gráficas)

Escolla a lapela Formatar - Formatar selección - Punto de datos/Serie de datos - Etiquetas de datos (para series de datos e punto de datos) (Gráficas)


Mostrar o valor como número

Mostra os valores absolutos dos puntos de datos.

Formato numérico

Abre un diálogo para seleccionar o formato numérico.

Mostrar o valor como porcentaxe

Mostra a porcentaxe dos puntos de datos en cada columna.

Formato das porcentaxes

Abre un diálogo para escoller o formato das porcentaxes.

Mostrar a categoría

Mostra as etiquetas de texto do punto de datos.

Show legend key

Mostra as iconas de lenda xunto a cada etiqueta de punto de datos.

Separador

Escolle o separador entre varias cadeas de texto para o mesmo obxecto.

Localización

Escolle a colocación das etiquetas de datos en relación aos obxectos.

Orientación do texto

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Rodar texto

Click in the dial to set the text orientation for the data labels.

Enter the counterclockwise rotation angle for the data labels.