Barra Ferramentas

Use a barra de ferramentas para acceder ás ordes máis usados.

Inserir

Prema na frecha que hai xunto á icona para abrir a barra de ferramentas Inserir, onde é posíbel engadir imaxes e caracteres especiais á folla activa.

Icona

Inserir

Inserir celas

Prema na frecha que hai xunto á icona para abrir a barra de ferramentas Inserir celas, coa que pode inserir celas, filas e columnas na folla activa.

Icona

Inserir celas

Controis

The Form Controls toolbar contains tools that you need to create an interactive form.

Icona

Controis de formulario

Formato automático

Use esta orde para aplicar o Formato automático nunha área seleccionada da folla ou para definir as súas próprias opcións de Formato automático.

Icona

Formato automático

Escoller temas

Aplica un estilo de formatado ás celas seleccionadas.

Icona

Escoller temas

AutoFilter

Automatically filters the selected cell range, and creates one-row list boxes where you can choose the items that you want to display.

Icona

Filtro automático

Filtro estándar

Permite definir as opcións de filtraxe.

Icona

Filtro estándar

Filtro avanzado

Defines an advanced filter.

Iniciar

Abre a caixa de diálogo en que pode seleccionar un ficheiro ou cartafol.

Conversor de euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Definir

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Busca de obxectivo

Opens a dialog where you can solve an equation with a variable.

Group

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

Icona

Agrupar

Ungroup

Ungroups the selection. In a nested group, the last rows or columns that were added are removed from the group.

Icona

Desagrupar