Definir cores ou imaxes de fondo

PĂłdese definir unha cor de fondo ou empregar unha imaxe como fondo para os intervalos de celas do Calc de LibreOffice.

Aplicar unha cor de fondo nunha folla de cálculo do Calc de LibreOffice.

  1. Seleccione as celas.

  2. Escolla Formato - Celas (ou Formatar celas no menĂş de contexto).

  3. Seleccione a cor de fondo na lapela Fondo.

Imaxes como fondo das celas

  1. Escolla Inserir - Imaxe - Dun ficheiro.

  2. Seleccione a imaxe e prema en Abrir.

    A imaxe insírese ancorada á cela actual. Pódese mover e axustar o tamaño como se quixer. No menú de contexto pódese empregar a orde Dispoñer - No fondo para colocala no fondo. Para seleccionar unha imaxe xa colocada no fondo, empregue o .