Posición no documento

Mostra o número da folla e do total de follas.