Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Add-in concept

You will also find a description of the LibreOffice Calc add-in interface in the Help. In addition, important functions and their parameters are described in the Help for the .

Os suplementos proporcionados

LibreOffice contains examples for the add-in interface of LibreOffice Calc.

Analysis Functions Part One

Analysis Functions Part Two

ANOS

Calcula a diferenza en anos entre dúas datas.

Sintaxe

ANOS (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles son 0 (intervalo) e 1 (en anos de calendario).

DÍASPORANO

Calcula o número de días do ano en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINYEAR (Data)

Date is any date in the respective year. The Date parameter must be a valid date according to the locale settings of LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINYEAR (A1) devolve 366 días se A1 contén 1968/02/29, unha data válida para o ano 1968.

DÍASPORMES

Calcula o número de días do mes en que se produce a data inserida.

Sintaxe

DAYSINMONTH (Data)

Date is any date in the respective month of the desired year. The Date parameter must be a valid date according to the locale settings of LibreOffice.

Exemplo

= DAYSINMONTH (A1) devolve 29 días se A1 contén 1968/02/17, unha data válida para febreiro de 1968.

MESES

Calcula a diferenza en meses entre dúas datas.

Sintaxe

MESES (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles inclúen 0 (intervalo) e 1 (en meses de calendario).

ROT13

Criptografía unha cadea de caracteres, movendo os personaxes 13 posicións no alfabeto. Tras a letra Z, o alfabeto comeza novamente (Rotación). Ao aplicar a función de cifrado de novo para o código resultante, pode descifrar o texto.

Sintaxe

ROT13(Texto)

Texto é a secuencia de caracteres a ser cifrada. ROT13 (ROT13 (Texto)) decifra o código.

SEMANAS

Calcula a diferenza en semanas entre dúas datas.

Sintaxe

Semanas (StartDate; EndDate; Tipo)

StartDate é a primeira data

EndDate é a segunda data

Introduza calcula o tipo de diferenza. Os valores posibles son 0 (intervalo) e 1 (en número de semanas).

SEMANASPORANO

Calculates the number of weeks of the year in which the date entered occurs. The number of weeks is defined as follows: a week that spans two years is added to the year in which most days of that week occur.

Sintaxe

WEEKSINYEAR (Data)

Date is any date in the respective year. The Date parameter must be a valid date according to the locale settings of LibreOffice.

Exemplo

WEEKSINYEAR (A1) devolve 53 se A1 contén 1970/02/17, unha data válida para o ano 1970.

ÉANOBISESTO

Determines whether a year is a leap year. If yes, the function will return the value 1 (TRUE); if not, it will return 0 (FALSE).

Sintaxe

ISLEAPYEAR (\ "Data")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Exemplo

= ISLEAPYEAR (A1) devolve 1, se A1 contén 1968/02/29, a data válida do 29 de febreiro de 1968, na súa configuración de localidade.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

Non use nunca = ISLEAPYEAR (2/29/68), porque iso sería primeiro avaliar 2 dividido por 29 dividido por 68, e, a continuación, calcular a función ISLEAPYEAR deste pequeno número como un número serial de data.

Add-ins través API% PRODUCTNAME

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.