Funcións de folla de cálculo

Esta sección contén descricións das funcións da Folla de cálculoxunto cun exemplo.

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Folla de cálculo


ERROR.TYPE

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

BUSCAR

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

Icona Nota

Se proc non atopar o criterio de busca, el corresponde ao maior valor no vector de procura que é inferior ou igual ao criterio de busca.


A busca admite expresións regulares. Pódese, por exemplo, introducir «todo.*» para atopar a primeira aparición de «todo» seguido de calquera carácter. Se desexa buscar un texto que tamén sexa unha expresión regular, ten que preceder todos os caracteres cun carácter \. Pódese alternar a avaliación automática das expresións regulares en - LibreOffice Calc - Calcular.

Sintaxe

Lookup (SearchCriterion; SearchVector; ResultVector)

SearchCriterion é o valor a ser demandato; entrou directamente ou como unha referencia.

SearchVector é a única liña ou área de columna única a ser investigado.

ResultVector é outra variedade única liña ou única columna desde a que o resultado da función é tomada. O resultado é a cela do vector resultado co mesmo índice da instancia atopada no vector de procura.

Tratamento das celas baleiras

Exemplo

<item type ="entrada"> = lookup (A1; D1: D100; F1: F100) </ item> busca a célula correspondente na franxa D1: D100 ao número introducido na A1. Para o exemplo atopado, o índice é determinada, por exemplo, a cela 12 nesta gama. A continuación, o contido da cela 12 son devoltas como o valor da función (en resultado do vector).

BUSCARH

Searches for a value and reference to the cells below the selected area. This function verifies if the first row of an array contains a certain value. The function returns then the value in a row of the array, named in the Index, in the same column.

A busca admite expresións regulares. Pódese, por exemplo, introducir «todo.*» para atopar a primeira aparición de «todo» seguido de calquera carácter. Se desexa buscar un texto que tamén sexa unha expresión regular, ten que preceder todos os caracteres cun carácter \. Pódese alternar a avaliación automática das expresións regulares en - LibreOffice Calc - Calcular.

Sintaxe

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Tratamento das celas baleiras

BUSCARV

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

A busca admite expresións regulares. Pódese, por exemplo, introducir «todo.*» para atopar a primeira aparición de «todo» seguido de calquera carácter. Se desexa buscar un texto que tamén sexa unha expresión regular, ten que preceder todos os caracteres cun carácter \. Pódese alternar a avaliación automática das expresións regulares en - LibreOffice Calc - Calcular.

Sintaxe

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

SearchCriterion é o valor buscado na primeira columna da matriz.

array é a referencia, a cal inclúe polo menos dúas columnas.

Índice é o número da columna da matriz que contén o valor a ser devolto. A primeira columna ten o número 1.

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Tratamento das celas baleiras

Exemplo

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Introduza a seguinte fórmula na B1:

<item type ="entrada"> = PROCV (A1; D1: E100, 2) </ item>

Así que introduce un número na A1 B1 mostrará o texto correspondente contido na segunda columna da referencia D1: E100. Inserción dun número inexistente exhibe o texto co seguinte número cara a abaixo. Para evitar isto, entrar FALSE como o último parámetro na fórmula para que unha mensaxe de erro é xerado cando un número inexistente insírese.

COLUMNA

Returns the column number of a cell reference. If the reference is a cell the column number of the cell is returned; if the parameter is a cell area, the corresponding column numbers are returned in a single-row array if the formula is entered as an array formula. If the COLUMN function with an area reference parameter is not used for an array formula, only the column number of the first cell within the area is determined.

Sintaxe

COLUMNA(Referencia)

Referencia é a referencia a unha área de cela ou célula cuxo número de columna primeira é para ser atopado.

Se ningunha referencia introdúcese, o número da célula en que a fórmula é inserida columna se atopa. <item type ="productname">% PRODUCTNAME </ item> Calc define automaticamente a referencia para a célula actual.

Exemplo

<item type ="entrada"> = COLUMN (A1) </ item> é igual a 1. A columna A é a primeira columna da táboa.

<item type ="entrada"> = COLUMN (C3: E3) </ item> é igual a 3. A columna C é a terceira columna na táboa.

<item type ="entrada"> = COLUMN (D3: G10) </ item> retorno 4 porque a columna D é a cuarta columna na táboa ea función de columna non é utilizada como unha fórmula de matriz. (Neste caso, o primeiro valor da matriz é sempre usado como o resultado.)

<item type ="entrada"> {= COLUMN (B2: B7)} </ item> e <item type ="entrada"> = COLUMN (B2: B7) </ item> ambos dán 2 xa que o referencia contén só a columna B como a segunda columna da táboa. Como as áreas de unha única columna ten só un número de columna, non fai diferenzas se a fórmula é usada como unha fórmula de matriz.

<item type ="entrada"> = COLUMN () </ item> dá 3, a fórmula fose inserida na columna C.

{=COLUMN(Rabbit)} returns the single-row array (3, 4) if "Rabbit" is the named area (C1:D3).

COLUMNAS

Devolve o número de columnas na referencia dada.

Sintaxe

COLUMNAS (Array)

array é a referencia a un intervalo de celas cuxo número total de columnas é para ser atopado. O argumento pode ser unha única célula.

Exemplo

<item type ="entrada"> = COLUMNAS (B5) </ item> dá 1 porque unha célula contén só unha columna.

<item type ="entrada"> = COLUMNAS (A1: C5) </ item> é igual a 3. A referencia está composta por tres columnas.

<item type ="entrada"> = COLUMNAS (Rabbit) </ item> retorno 2 <item type ="literal"> Rabbit </ item> é o intervalo nomeado (C1: D3).

CORRESP

Devolve a posición relativa dun elemento nunha matriz que corresponde a un valor especificado. A función devolve a posición do valor encontrado no lookup_array como un número.

Sintaxe

MATCHES (SearchCriterion; LookupArray; Tipo)

SearchCriterion é o valor que debe ser demandato na única liña ou matriz de columna única.

LookupArray é a referencia investigado. Unha matriz de busca pode ser unha única liña ou columna, ou parte dunha única liña ou columna.

Introduza pode levar os valores 1, 0 ou -1. Se Type = 1 ou se este parámetro opcional está ausente, asúmese que a primeira columna da matriz de busca está clasificada en orde crecente. Tipo = -1, asúmese que a columna en clasificados por orde descendente. Isto corresponde á mesma función en Microsoft Excel.

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Tipo = 1 ou o terceiro parámetro está ausente, o índice de o último valor que é menor ou igual ao criterio de busca é dádo. Isto é aplicable mesmo cando a matriz de busca non está clasificado. Para Tipo = -1, o primeiro valor que sexa maior ou igual é dádo.

A busca admite expresións regulares. Pódese, por exemplo, introducir «todo.*» para atopar a primeira aparición de «todo» seguido de calquera carácter. Se desexa buscar un texto que tamén sexa unha expresión regular, ten que preceder todos os caracteres cun carácter \. Pódese alternar a avaliación automática das expresións regulares en - LibreOffice Calc - Calcular.

Exemplo

<item type ="entrada"> = MATCHES (200; D1: D100) </ item> investigación a área D1: D100, que se clasifica por columna D, para o valor 200. Así que ese valor é atinxido, o número da liña na que se atopou é dádo. Un valor máis alto se atopou durante a busca na columna, o número da liña anterior é devolto.

DDE

Devolve o resultado dunha ligazón baseada DDE. Se o contido da gama ou de sección cambios ligadas, o valor de retorno será tamén cambian. Debe actualizar a folla de cálculo ou escoller Editar - Ligazóns para ver as ligazóns actualizadas. Conexións de plataforma cruzada, por exemplo desde un <item type ="productname">% PRODUCTNAME </ item> instalación rodando nunha máquina Windows para un documento creado nunha máquina Linux, non se permiten.

Sintaxe

DDE("Server"; "File"; "Range"; Mode)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

Ficheiro é o nome do ficheiro completo, incluíndo especificación de camiño.

Faixa é a área que contén os datos a seren avaliadas.

Modo é un parámetro opcional que controla o método polo cal o servidor DDE converte os datos en números.

A

Efecto

0 ou falta

Number format from the "Default" cell style

1

Os datos son sempre interpretadas en formato estándar para US Inglés

2

Os datos son recuperados como texto; ningunha conversión a números


Exemplo

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

DESPRAZAMENTO

Devolve o valor dun compensado por un determinado número de liñas e columnas a partir dun punto de referencia da cela.

Sintaxe

Offset (referencia; liñas; columnas, altura, anchura)

Referencia é a referencia a partir do cal a función busca a nova referencia.

Liñas é o número de liñas en que a referencia foi corrixida superior (valor negativo) ou cara a abaixo.

Liñas é o número de liñas en que a referencia foi corrixida superior (valor negativo) ou cara a abaixo.

Altura (opcional) é a altura vertical para unha área que comeza na nova posición de referencia.

Largura (opcional) é o ancho horizontal a unha zona que comeza na nova posición de referencia.

Argumentos Liñas e Columnas non debe levar a cero ou negativo liña de inicio ou columna.

Argumentos Altura e Largura non debe levar a cero ou negativo conta de filas ou columnas.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemplo

<item type ="entrada"> = offset (A1; 2; 2) </ item> devolve o valor na célula C3 (A1 movida por dúas liñas e dúas columnas abaixo). Se C3 contén o valor <item type ="entrada"> 100 </ item> Esta función devolve o valor 100.

<item type ="entrada"> = offset (B2: C3; 1; 1) </ item> devolve unha referencia para B2: C3 descendeu por unha liña e unha columna á dereita (C3: D4).

<item type ="entrada"> = offset (B2: C3; -1; -1) </ item> devolve unha referencia para B2: C3 subiu por unha liña e unha columna á esquerda (A1: B2) .

<item type ="entrada"> = offset (B2: C3; 0; 0; 3; 4) </ item> devolve unha referencia para B2: C3 redimensionada para 3 liñas e 4 columnas (B2: E4).

<item type ="entrada"> = offset (B2: C3; 1; 0; 3; 4) </ item> devolve unha referencia para B2: C3 movido para abaixo por unha liña redimensionada para 3 liñas e 4 columnas (B2 : E4).

<item type ="entrada"> = SUM (offset (A1; 2; 2; 5; 6)) </ item> determina o total da área que comeza na cela C3 e ten unha altura de 5 liñas e un ancho de 6 columnas (área = C3: H7).

Icona Nota

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ENDEREZO

Devolve un enderezo de célula (referencia), como texto, segundo os números de liña e columna especificados. Pode determinar se o enderezo é interpretado como un enderezo absoluto (por exemplo, $ un $ 1) ou como un enderezo relativo (como A1) ou de forma mixta (A $ 1 ou US $ A1). Tamén pode especificar o nome da folla.

Para interoperabilidade a dirección e funcións INDIRECTO apoiar un parámetro opcional para especificar o enderezo de notación en vez de a notación A1 habitual R1C1 debe ser usado.

Nun discurso, o parámetro insírese como o cuarto parámetro, desprazando o parámetro nome da folla opcional para a quinta posición.

En INDIRECTO, o parámetro é engadido como o segundo parámetro.

En ambas as funcións, se o argumento insírese co valor 0, a continuación, a notación é usada L1C1. Se o argumento non é dato ou ten un valor diferente de 0, entón a notación A1 é utilizado.

En caso de notación L1C1, ADDRESS devolve as cadeas de dirección mediante o signo de admiración "!" como separador de nome da folla, e indirecta espera que o punto de exclamación como nome folla separadora. Ambas as funcións aínda usan o punto '.' separador de nome da folla coa notación A1.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Cando gardar un documento en formato ODF 1.0 / 1.1, as funcións DIRECCIÓN ter un cuarto parámetro, este parámetro se eliminou.

Icona Nota

Non gardar unha folla de cálculo en formato antigo ODF 1.0 / 1.1 se novo cuarto parámetro da función DIRECCIÓN foi usado con un valor de 0.


Icona Nota

A función indirecto é salvo sen conversión a formato ODF 1.0 / 1.1. Se o segundo parámetro estaba presente, unha versión máis antiga do Calc volverá un erro para esa función.


Sintaxe

ADDRESS(Row; Column; Abs; A1; "Sheet")

liña representa o número da liña para a referencia de cela

Columna representa o número de columna da referencia de cela (o número, non a letra)

Abs determina o tipo de referencia:

1: absoluto ($ A $ 1)

2: tipo de referencia liña é absoluta; referencia de columna é relativa (A $ 1)

3: liña (relativa); columna (absoluto) ($ A1)

4: relativa (A1)

A1 (opcional) - Se está definido como 0, a notación L1C1 se usa. Se ese parámetro está ausente ou establecido para outro valor distinto de 0, a notación A1 é utilizado.

Folla representa o nome da folla. Debe ser colocado entre comiñas dobres.

Exemplo:

<item type ="entrada"> = ENDEREZO (1; 1; 2 ;;"Sheet2") </ item> devolve o seguinte: Sheet2.A $ 1

ESCOLLER

Usa un índice para volver un valor dunha lista de até 30 valores.

Sintaxe

ESCOLLER (Índice; Valor1; ...; valor30)

Índice é unha referencia ou número entre 1 e 30 que indica cal valor debe ser eliminado da lista.

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Exemplo

=CHOOSE(A1;B1;B2;B3;"Today";"Yesterday";"Tomorrow"), for example, returns the contents of cell B2 for A1 = 2; for A1 = 4, the function returns the text "Today".

ESTILO

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

Sintaxe

STYLE("Style"; Time; "Style2")

Estilo é o nome dun estilo de cela asignado á célula. Nomes de estilo debe ser introducido entre comiñas.

Tempo é un intervalo de tempo opcional en segundos. Se ese parámetro falta o estilo non será alterado despois dun período de tempo xa pasou.

Style2 is the optional name of a cell style assigned to the cell after a certain amount of time has passed. If this parameter is missing "Default" is assumed.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemplo

<item type ="entrada"> = STYLE (\ "Invisible"; 60;"Default") </ item> formata a célula en formato transparente por 60 segundos despois de que o documento foi recalculado ou cargado, entón o formato estándar é asignado. Ambos os formatos de cela teñen que ser definidas de antemán.

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

<item type ="entrada"> ="text" & T (STYLE (\ "myStyle")) </ item>

Vexa tamén ACTUAL() para outro exemplo.

FILA

Devolve o número da liña dunha referencia de cela. Se a referencia é unha cela, el dá o número da liña da célula. Se a referencia é un intervalo de celas, el dá os números de liña correspondentes nunha columna <link href= "text / scalc / 01 / 04060107.xhp # wasmatrix"\ name ="Matriz"> array </ link > se a fórmula é inserida como unha fórmula de matriz . Se a función de liña cun intervalo de referencia non se usa nunha fórmula de matriz, só o número da liña de célula do primeiro intervalo será devolto.

Sintaxe

FILA(Referencia)

Referencia é unha célula, un área, ou o nome dunha zona.

Se non indicar unha referencia, o número da liña da célula en que a fórmula é inserida será atopado. <item type ="productname">% PRODUCTNAME </ item> Calc define automaticamente a referencia para a célula actual.

Exemplo

<item type ="entrada"> = Row (B3) </ item> dá 3 porque a referencia remite á terceira liña na táboa.

<item type ="entrada"> {= Row (D5: D8)} </ item> dá a matriz de columna única (5, 6, 7, 8), porque a referencia especificada contén liñas de 5 a 8.

<item type ="entrada"> = Row (D5: D8) </ item> dá 5 porque a función ROW non é utilizada como fórmula de matriz e só o número da primeira liña da referencia é dáda.

<item type ="entrada"> {= Row (A1: E1)} </ item> e <item type ="entrada"> = Row (A1: E1) </ item> tanto voltar 1 porque o referencia contén só a liña 1 como a primeira liña na táboa. (Como as áreas de unha soa liña só ten un número de liña non fai calquera diferenza se ou non a fórmula é usada como unha fórmula de matriz.)

<item type ="entrada"> = Row () </ item> dá 3, a fórmula foi inserido na liña 3.

{=ROW(Rabbit)} returns the single-column array (1, 2, 3) if "Rabbit" is the named area (C1:D3).

FILAS

Devolve o número de filas nunha referencia ou matriz.

Sintaxe

Rows (matriz)

array é a referencia ou área nomeada cuxo número total de liñas debe ser determinado.

Exemplo

<item type ="entrada"> = Liñas (B5) </ item> dá 1 porque unha célula contén só unha liña.

=ROWS(A10:B12) dá 3.

=ROWS(Rabbit) returns 3 if "Rabbit" is the named area (C1:D3).

FOLLA

Devolve o número da folla dunha referencia ou unha cadea representa un nome de folla. Se non introducir ningún parámetro, o resultado é o número da folla da folla que contén a fórmula.

Sintaxe

SHEET(Referencia)

Referencia é opcional e é a referencia a unha cela, unha área, ou unha cadea de nome folla.

Exemplo

<item type ="entrada"> = Sheet (Sheet2.A1) </ item> dá 2 Sheet2 é a segunda folla no documento de folla de cálculo.

FOLLAS

Determina o número de follas nunha referencia. Se non introducir ningún parámetro, el dá o número de follas no documento actual.

Sintaxe

SHEETS(Referencia)

Referencia é a referencia a unha folla ou unha superficie. Este parámetro é opcional.

Exemplo

<item type ="entrada"> = Sheets (Sheet1.A1: Sheet3.G12) </ item> dá 3, se Folha1, Folha2 e Folha3 existen na secuencia indicada.

HIPERLIGAZÓN

Cando fai clic nunha cela que contén a función hyperlink, o hiperenlace abre.

Se usar o CELAText parámetro opcional, a fórmula localiza o URL, e logo exhibe o texto ou número.

Icona Suxestión

Para abrir unha cela de hiperligazón co teclado, seleccione a cela, prema F2 para entrar en modo de edición, move o cursor diante do hyperlink, prema Shift + F10 e escolla Open Hyperlink .


Sintaxe

HYPERLINK("URL") or HYPERLINK("URL"; "CellText")

URL especifica o destino da ligazón. O opcional CELAText parámetro é o texto ou un número que aparece na cela e será devolto como o resultado. Se o CELAText parámetro non se especifica, o URL aparece no texto da cela e será devolto como o resultado.

O número 0 é de retorno para as células baleiras e elementos da matriz.

Exemplo

=HYPERLINK("http://www.example.org") displays the text "http://www.example.org" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") displays the text "Click here" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

= Hyperlink (\ "http: //www.example.org"; 12345) exhibe o número 12345 e executa o hiperenlace http://www.example.org cando premendo.

<item type ="entrada"> = hyperlink ($ B4) </ item> en que a célula B4 contén <item type ="entrada"> http://www.example.org </ item>. A función engade http://www.example.org para a URL da célula ligazón e devolve o mesmo texto que se usa como resultado da fórmula.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" displays the text Click example.org in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

<item type ="entrada"> = hyperlink (\ "# Sheet1.A1";"Ir ao principio") </ item> exhibe o texto Ir ao principio e salta á célula Sheet1.A1 neste documento .

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

INDIRECTO

Devolve o referencia especifica por unha cadea de texto. Esta función tamén pode usarse para devolver a área dunha secuencia correspondente.

Para interoperabilidade a dirección e funcións INDIRECTO apoiar un parámetro opcional para especificar o enderezo de notación en vez de a notación A1 habitual R1C1 debe ser usado.

Nun discurso, o parámetro insírese como o cuarto parámetro, desprazando o parámetro nome da folla opcional para a quinta posición.

En INDIRECTO, o parámetro é engadido como o segundo parámetro.

En ambas as funcións, se o argumento insírese co valor 0, a continuación, a notación é usada L1C1. Se o argumento non é dato ou ten un valor diferente de 0, entón a notación A1 é utilizado.

En caso de notación L1C1, ADDRESS devolve as cadeas de dirección mediante o signo de admiración "!" como separador de nome da folla, e indirecta espera que o punto de exclamación como nome folla separadora. Ambas as funcións aínda usan o punto '.' separador de nome da folla coa notación A1.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Cando gardar un documento en formato ODF 1.0 / 1.1, as funcións DIRECCIÓN ter un cuarto parámetro, este parámetro se eliminou.

Icona Nota

Non gardar unha folla de cálculo en formato antigo ODF 1.0 / 1.1 se novo cuarto parámetro da función DIRECCIÓN foi usado con un valor de 0.


Icona Nota

A función indirecto é salvo sen conversión a formato ODF 1.0 / 1.1. Se o segundo parámetro estaba presente, unha versión máis antiga do Calc volverá un erro para esa función.


Sintaxe

INDIRECTO (Ref; A1)

Ref representa unha referencia a unha cela ou área (en forma de texto) para a cal devolver o contido.

A1 (opcional) - Se está definido como 0, a notación L1C1 se usa. Se ese parámetro está ausente ou establecido para outro valor distinto de 0, a notación A1 é utilizado.

Icona Nota

Se abre unha folla de cálculo de Excel que usa enderezos indirectos calculados a partir de funcións de cadea, os enderezos de folla non serán traducidos automaticamente. Por exemplo, o enderezo de Excel en INDIRECTO (\ "filename! Sheetname" & B1) non se converter ao enderezo Calc en INDIRECTO (\ "filename.sheetname" & B1).


Exemplo

<item type ="entrada"> = INDIRECTO (A1) </ item> é igual a 100, se A1 contén C108 como referencia e móbil C108 contén un valor de <item type ="entrada"> 100 </ item> .

<item type ="entrada"> = SUM (INDIRECTO (\ "a1:" & ENDEREZO (1; 3))) </ item> totalizar as células na superficie da A1 ata a célula co enderezo definido pola liña 1 e columna 3. Isto significa que a zona A1: C1 é totalizado.

Se a cela A1 na folla 2 contén o valor <item type ="entrada"> - 6 </ item>, pode referirse indirectamente á cela referenciada usando unha función en B2, introducindo <item type ="entrada\ "> = ABS (INDIRECTO (B2)) </ item>. O resultado é o valor absoluto da referencia de cela especificada en B2, que neste caso é de 6.

OBTERDATOSDINÁMICOS

A función GETPIVOTDATA devolve un valor de resultado dunha táboa dinámica. O valor é o destinatario usando de campo e elemento nomes, por iso, segue sendo válida se o esquema dos cambios de táboa dinámica.

Sintaxe

Dúas sintaxes diferente poden ser utilizadas:

OBTERDATOSDINÁMICOS (CampoDestino; táboa dinámica; [Campo 1; elemento 1; ...])

OBTERDATOSDINÁMICOS (táboa dinámica; Restricións)

A segunda sintaxe é asumido exactamente dous parámetros son datos, dos cales o primeiro parámetro é unha célula ou células de referencia gama. A primeira sintaxe é asumido en todos os outros casos. O Asistente de función mostra a primeira sintaxe.

Primeira sintaxe

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

táboa dinámica é unha referencia a unha cela ou intervalo de celas que está situado dentro dunha táboa dinámica ou contén unha táboa dinámica. Se o intervalo de celas contén varias táboas dinámicas, a táboa que foi creada último se usa.

Se ningunha Campo n / item n pares son dadas, o total xeral é de retorno. Se non, cada par engade unha restrición que o resultado debe satisfacer. Campo n é o nome dun campo de táboa dinámica. elemento n é o nome dun elemento nese campo.

Se a táboa dinámica contén só un valor único resultado que satisfaga todas as restricións, ou un resultado subtotal que resume todos os valores correspondentes, ese resultado é de retorno. Se non o houbera ningún resultado correspondente, ou outros sen un subtotal para eles, é devolto un erro. Estas condicións aplica-se aos resultados que están incluídos na táboa dinámica.

Se os datos de orixe contén entradas que están escondidos polas opcións de táboa dinámica, son ignorados. A orde dos pares campo / item non é significativo. Campo e nomes de elemento non son maiúsculas e minúsculas.

If no constraint for a page field is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a page field is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Page fields are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Page Fields" area of the pivot table layout dialog. From each page field, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Segunda sintaxe

táboa dinámica ten o mesmo significado que na primeira sintaxe.

Restricións é unha lista separada por espazo. As inscricións poden ser citado (comiñas simples). Toda a secuencia de caracteres debe ser colocada entre comiñas (comiñas dobres), a menos que fai referencia a secuencia doutra célula.

Unha das entradas pode ser o nome do campo de datos. O nome do campo de datos pode ser deixada de lado a táboa dinámica contén só un campo de datos, se non, debe estar presente.

Cada unha das outras entradas especifica unha restrición na forma <item type ="literal"> O campo [Item] </ item> (con carácteres literais [e]), ou soamente <item type ="literal"> elemento </ item> se o nome do elemento é único dentro de todos os campos que se usan na táboa dinámica.

Un nome de función pode ser engadido en forma Campo [Elemento; Función] , o que fará que a restrición para coincidir con só valores de subtotal que usan esa función. Os posibles nomes de función son Suma, Contar, Media, Max, Min, Produto, Conta (só números), StDev (Mostra), DESVPADP (Poboación), Var (Mostra), e VARP (poboación), case-insensitive.

TIPOERRO

Returns the number corresponding to an error value occurring in a different cell. With the aid of this number, you can generate an error message text.

Se se produce un erro, a función devolve un valor lóxico ou numérico.

Icona Nota

A barra de estado mostra o código de erro predefinido de <item type ="productname">% PRODUCTNAME </ item> Se preme na cela que contén o erro.


Sintaxe

ERRORTYPE (Referencia)

Referencia contén a dirección da célula en que ocorre o erro.

Exemplo

Se a cela A1 exhibe Err: 518, a función <item type ="entrada"> = ERRORTYPE (A1) </ item> devolve o número 518.

ÁREAS

Devolve o número de pistas individuais que pertencen a un intervalo múltiplo. A gama pode consistir de células contiguos ou unha única célula.

A función espera un único argumento. Se indicar varios intervalos, ten que poñer-los en parénteses adicionais. Varias pistas poden ser inseridos usando o punto e coma (;) como divisor, pero esta é convertido automaticamente para o til (~) operador. O til se usa para unir as pistas.

Sintaxe

AREAS(Referencia)

Referencia é a referencia a unha cela ou intervalo de celas.

Exemplo

=AREAS((A1: B3; F2; G1)) dá 3, como é unha referencia a tres celas e/ou áreas. Tras a entrada este convértese a= AREAS((A1: B3 ~ F2 ~ G1)).

<item type ="entrada"> = ÁREAS (Todo) </ item> dá 1 se ten definida unha área denominada Todo baixo Datos - Definir intervalo .

ÍNDICE

INDEX dá un intervalo sub, especificado polo número de fila e columna, ou un índice de intervalo opcional. Dependendo do contexto, INDEX dá unha referencia ou contido.

Sintaxe

Index (referencia; Row; Columna; Range)

Referencia é unha referencia, entrou directamente ou especificando un nome de intervalo. Se a referencia consistir en varios intervalos, ten que incluír o nome do intervalo de referencia ou entre parénteses.

liña (opcional) representa o índice de liña do intervalo de referencia, para a cal devolver un valor. En caso de cero (ningunha liña específica) todas as liñas referenciadas son devoltos.

Columna (opcional) representa o índice da columna do intervalo de referencia, para a cal devolver un valor. En caso de cero (ningunha columna específica) todas as columnas referenciadas son devoltos.

Faixa (opcional) representa o índice do sub-rango, referíndose a un intervalo múltiplo.

Exemplo

=INDEX(Prices;4;1) returns the value from row 4 and column 1 of the database range defined in Data - Define as Prices.

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

<item type ="entrada"> = INDEX (A1: B6; 1) </ item> devolve unha referencia para a primeira liña da A1: B6.

<item type ="entrada"> = INDEX (A1: B6; 0; 1) </ item> devolve unha referencia á primeira columna de A1: B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

<item type ="entrada"> = INDEX (A1: B6; 1; 1) </ item> indica o valor na esquina superior esquerda do intervalo A1: B6.

<item type ="entrada"> = INDEX ((multi); 0; 0; 2) </ item> devolve unha referencia para a segunda intervalo do intervalo múltiplo.