Funcións lóxicas

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Lóxica


E

Devolve VERDADEIRO se todos os argumentos sexan VERDADEIRO. Un dos elementos é FALSE, esta función devolve o valor FALSE.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que dáores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

Sintaxe

E (Valorlóxico1; Valorlóxico2 ... Valorlóxico30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

Exemplo

Os valores lóxicos de entrada 12 <13; 14> 12, e 7 <6 a seren verificados:

<item type ="entrada"> = E (12 <13; 14> 12; 7 <6) </ item> dá FALSE.

=E (falso;verdadeiro) devolve FALSO.

FALSO

Devolve o valor lóxico FALSO. A función FALSE () non require argumentos e sempre devolve o valor lóxico FALSO.

Sintaxe

FALSE()

Exemplo

=FALSE() devolve FALSE

= NOT(falso()) devolve Verdadeiro

NON

Complementos (inverte) un valor lóxico.

Sintaxe

NON (Valorlóxico)

Valorlóxico é calquera valor a ser complementado.

Exemplo

<item type ="entrada"> = NOT (A) </ item>. Se A = VERDADEIRO entón NOT (A) pode avaliar FALSE.

OU

Devolve VERDADEIRO se polo menos un argumento sexa VERDADEIRO. Esta función devolve o valor FALSE, se todos os argumentos teñen o valor lóxico FALSO.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que dán valores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

Sintaxe

OR (Valorlóxico1; Valorlóxico2 ... Valorlóxico30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

Exemplo

Os valores lóxicos de entrada 12 <11; 13> 22, e 45 = 45 están a ser verificado.

<item type ="entrada"> = OU (12 <11; 13> 22; 45 = 45) </ item> dá VERDADEIRO.

= OU(falso;verdadeiro) devolve Verdadeiro

SE

Especifica unha proba lóxica para ser executada.

Sintaxe

SE (Condición; DaquelaValor; SenónValor)

Test é calquera valor ou expresión que pode ser VERDADEIRO ou FALSO.

DaquelaValor (opcional) é o valor que é devolto se a proba lóxica sexa VERDADEIRO.

SenónValor (opcional) é o valor que é devolto se a proba lóxica sexa FALSO.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemplos

<item type ="entrada"> = IF (A1> 5; 100;"moi pequeno") </ item> Se o valor na A1 é maior que 5, o valor 100 insírese na cela actual; en caso contrario, o texto "moi pequeno" (sen comiñas) insírese.

VERDADEIRO

O valor lóxico defínese como VERDADEIRO. A función VERDADEIRO () non require argumentos e sempre devolve o valor lóxico VERDADEIRO.

Sintaxe

VERDADEIRO()

Exemplo

Se A = B = VERDADEIRO e FALSE exemplos a seguir aparecen:

=E(A;B) devolve FALSO

=OU(A;B) devolve VERDADEIRO

= NOT(E(A;B)) devolve Verdadeiro

XOR

Devolve VERDADEIRO se un número impar de argumentos valorada como VERDADEIRO.

Os argumentos son elas propias expresións lóxicas (VERDADEIRO, 1 <5, 2 + 3 = 7, B8 <10) que retornan valores lóxicos, ou matrices (A1: C3) contén valores lóxicos.

Sintaxe

XOR (Valorlóxico1; Valorlóxico2 ... Valorlóxico30)

Exemplo

=XOR(VERDADEIRO;VERDADEIRO) devolve FALSO

<item type ="entrada"> = XOR (VERDADEIRO; VERDADEIRO; VERDADEIRO) </ item> dá VERDADEIRO

= XOU(falso;verdadeiro) devolve Verdadeiro