Funcións por categoría

Esta sección describe as funcións de LibreOffice Calc. As diversas funcións dividídense en categorías no Asistente de funcións.

Base de datos

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060101.xhp#datenbanktext not found).

Data e hora

These spreadsheet functions are used for inserting and editing dates and times.

Finanzas

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060103.xhp#finanztext not found).

Información

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060104.xhp#informationtext not found).

Lóxicas

This category contains the Logical functions.

Matemáticas

This category contains the Mathematical functions for Calc.

Matriz

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060107.xhp#matrixtext not found).

Estatísticas

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04060108.xhp#statistiktext not found).

Folla de cálculo

Esta sección contén descricións das funcións da Folla de cálculoxunto cun exemplo.

Texto

This section contains descriptions of the Text functions.

Complemento

The following describes and lists some of the available add-in functions.