Inserir folla

Crea unha animación predefinida na diapositiva actual. Só se poden usar obxectos existentes para crear a animación.

Para acceder a esta orde...

Choose Sheet - Insert Sheet.


Posición

Especifica onde a nova folla debe ser inserida no seu documento.

Antes folla actual

Insire unha nova folla xusto antes da folla actual.

Despois de folla actual

Insire unha nova folla xusto despois da folla actual.

Folla

Especifica se unha nova folla ou unha folla existente insírese no documento.

Nova folla

Crea unha nova folla. Introduza un nome de folla no campo Nome. Os caracteres permitidos son as letras, números, espazos e o carácter subliñado.

Número de páxinas

Especifica o número de follas que se crearán.

Nome

Especifica o nome da nova folla.

Renaming Sheets

Do ficheiro

Insire unha folla dun ficheiro existente no documento actual.

Explorar

Abre unha caixa de diálogo para seleccionar un ficheiro.

Follas dispoñíbeis

If you selected a file by using the Browse button, the sheets contained in it are displayed in the list box. The file path is displayed below this box. Select the sheet to be inserted from the list box.

Ligazón

Seleccionar para inserir a folla como unha ligazón en vez de como unha copia. As ligazóns poden actualizarse para mostrar o contido actual.