Ver quebra de páxina

Display the page breaks and print ranges in the sheet. Choose View - Normal to switch this mode off.

Para acceder a esta orde...

Choose View - Page Break.


Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

O menú de contexto da creba de visualización de páxina contén funcións para as quebras de páxina de edición, incluíndo as seguintes opcións:

Eliminar quebras de páxina

Borra todas as quebras manuais na folla actual.

Engadir intervalo de impresión

Engade as celas seleccionadas para imprimir pistas.